بایگانی ماهیانه: اسفند 1395

مناسب سازی خدمات شرکت قطار شهری اصفهان در جهت دسترسی و استفاده معلولین، با همکاری شرکت قطار شهری، انجمن روشن بین اصفهان و مشارکت دیگر تشکلهای فعال در امور مربوط به معلولین بینایی اصفهان

به نام یزدان پاک در تداوم فعالیت های مربوط به مناسب سازی خدمات حمل و نقل عمومی در جهت دسترسی و استفاده معلولین به ویژه معلولین بینایی این بار و با همکاری انجمن روشن بین اصفهان، شرکت قطار شهری اصفهان … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار, صورت جلسه ها, مناسب سازی | برچسب‌شده , , , , | پاسخ دهید: